Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

ZAWIADOMIENIE

 

XXXV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r. o godz. 13.00

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska

ZARZĄDZENIE NR 37 / 2017
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 21 czerwca 2017 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Zarządzenie Nr 38/2017

Burmistrza Wilamowic

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z wyborcami dotyczących wzorów kart do głosowania

na podstawie Kodeksu wyborczego art. 167 § 1 pkt 2 i art. 187 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim przedstawia się następująco:

 

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa