Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Dnia 23 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Wilamowicach odbyła się kolejna sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice.

Niedziela Palmowa to dzień, który w kościołach na całym świecie upamiętnia tryumfalny wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Niedziela ta jest jednocześnie zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Procesje wiernych tworzą barwne pochody.

Konkurs dla dziennikarzy organizowany przez KRUS: „W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

 

Rozpoczął się kolejny konkurs organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu opublikują w 2017 roku materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Na laureatów czekają nagrody finansowe.

Pismo Ministra Środowiska wskazujące potrzebę zabezpieczenia łowisk przed dzikami odławianymi na terenach zabudowanych i przesiedleniami ponownie do obwodów łowieckich, w związku z koniecznością podejmowania wspólnych działań w celu zwalczania ASF.

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka plików cookies

Valid XHTML + RDFa