25.04.2017
Imieniny: Jarosława, Marka i Wiki
 

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 01.01.2017

Osoba odpowiedzialna: 

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2017 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:

- 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 22 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawki opłaty zostały ustalone w drodze uchwały NR XXIX/233/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2016 r., poz. 6387).

Pliki: 

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria