30.05.2017
Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy i Zyndrama
 

Jesteś tutaj

,,Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli,
jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną
w ogrodzie świata byśmy zobaczyli”.

W gimnazjum w Dankowicach jest grupa uczniów lubiących książki. W świecie, w którym panuje pieniądz i egoizm, to już niestety rzadkość. Napawa to optymizmem, gdyż tylko człowiek wrażliwy na piękno, umiejący patrzeć bacznie na otaczający nas świat, rozumie i potrzebuje kontaktu z literaturą, a co za tym idzie, z drugim człowiekiem. Uczniowie ci, nie tylko lubią czytać dzieła literackie, ale także recytują poezję i prozę, a nawet niektórzy - sami próbują swoich sił w tej dziedzinie.

NR IFXIII.747.1.2017 z dnia 17 marca 2017

- przerwa w dostawie wody

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina

zaprasza na spotkania konsultacyjno-informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, w szczególności:

Dnia 17.03.2017 r. odbyły się zajęcia otwarte w grupie 3,4 latków. Gościliśmy mamusie, tatusiów oraz babcie. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Dyrektor Mariola Dylewska - Mitoraj.

W dniu 6 marca 2017 roku pozytywnie zweryfikowano dokumentację i uczeń Zespołu Szkół w Wilamowicach Jan Grzybek otrzymał srebrną Odznakę im. św. Jana Pawła II. Wcześniej musiał zdobyć odznakę dziecięcą oraz brązową. Tym razem Kronika naszego ucznia składa się z trzech tomów. Wszyscy gratulujemy Jankowi oraz Jego rodzicom- Państwu Jolancie i Przemysławowi.

W kolejnej części działań promocyjno-informacyjnych Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina przedstawiamy bliżej główne cele oraz przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria