26.03.2017
Imieniny: Dory, Olgi i Teodora
 

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE

 

XXXI po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 1 lutego 2017 r. o godz. 14.30

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach 20 stycznia br. odbyło się spotkanie pracowników i animatorów kultury Gminy Wilamowice. Gospodarzem spotkania był dyrektor M-GOK Aleksander Nowak, który przywitał wszystkich zebranych działających w kulturze tj. kierowników i akompaniatorów zespołów regionalnych, grup mażoretek, kapelmistrzów orkiestr dętych, prezesów stowarzyszeń i ochotniczych straży pożarnych oraz pracowników bibliotek.

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku dla osób z terenu Gminy Wilamowice

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek)

Mieszkasz lub prowadzisz działalność na obszarze gmin Ziemi Bielskiej i chcesz skorzystać z dotacji? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach i skorzystaj z jednego z kilkunastu wiosennych naborów wniosków.

informuje o prowadzonych badaniach ankietowych na terenie naszej gminy

dotycząca jakości wody.

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.
Załóż firmę przez telefon!

INFORMACJA

dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017r.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez pracy, w szczególności:

- osób długotrwale bezrobotnych,

- kobiet,

- osób niepełnosprawnych,

- osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu oferujemy:

- doradztwo zawodowe,

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria