25.04.2017
Imieniny: Jarosława, Marka i Wiki
 

Jesteś tutaj

Wilamowice, 16.03.2017

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE – PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

 

2017-03-20
08:00 - 14:00
Zasole Bielańskie ulica Ptasznik
2017-03-20
08:00 - 14:00
Wilamowice ulica Graniczna

Raz do roku jest taki dzień,
Który przemija jak piękny sen

Wszystkie kobiety, panie i matki
W tym dniu dostają pachnące kwiatki”

ZARZĄDZENIE NR 16 / 2017
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 7 marca 2017 r.

 

W dniu 9 marca 2017 roku na terenie ośrodka narciarskiego Czarny Groń w Rzykach odbyła się trzecia edycja zawodów w narciarstwie alpejskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Wilamowice. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Wilamowic Pan Marian Trela.

UWAGA ! Ptasia grypa!

na terenie powiatu bielskiego obowiązuje zakaz wypuszczania DROBIU

oraz obowiązek zgłaszania posiadania drobiu

 

Zapytanie:

"Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04)
 

Dnia 4 marca w sali OSP Wilamowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KGW Wilamowice połączone ze świętem kobiet. Na wstępie przewodnicząca Małgorzata Sznajder przywitała wszystkie członkinie przybyłe na spotkanie, po czym odczytała sprawozdanie z działalności KGW za ostatni rok oraz sprawozdanie finansowe.

Wilamowice, 07.03.2017

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE – PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria