26.03.2017
Imieniny: Dory, Olgi i Teodora
 

Jesteś tutaj

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 9 stycznia 2017 r., ogłoszona 11 stycznia 2017 r. i wchodzi w życie (z niewielkimi wyjątkami) 1 września 2017 r. (Dz.U. z 2017r. Nr 59).

„Najpiękniejszą rzeczą jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznać zachwytu, jest martwy niczym zdmuchnięta świeczka.” (Albert Einstein)

Dzień Babci i Dziadka na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Przedszkola w Zespole Szkół w Wilamowicach. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków.

Otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na terenie Gminy Wilamowice w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zgłaszanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” rozpoczyna działania promocyjno – informacyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Jak już stało się tradycją również i w tym roku 5 lutego w tutejszym Sanktuarium Św. Abpa Józefa Bilczewskiego orkiestra dęta z Wilamowic pod batutą Mariusza Płonki wystąpiła z noworocznym koncertem. I jak już przystało nie zabrakło największych przebojów z różnych gatunków muzyki.

…Cicha noc kolędy kończyć czas
Cicha noc niech radość gości w nas
Boże mój w opiece lud swój miej
I dobroć swą w te serca wlej (…)

Czas Bożego Narodzenia dla wszystkich bez względu na wiek jest wyjątkowy. Ten okres dla każdego jest szczególny i to nie tylko ze względu na tradycję, pachnące udekorowane choinki, prezenty, blask iskrzących lampek jak i całą atmosferę jaka nam wówczas towarzyszy. Można też szczerze przyznać, że w tym okresie panuje wśród nas nadzieja, miłość, czas przebaczania jak i pogłębienie wiary.

Bieżący rok dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Hecznarowicach jest niezwykle trudny. Chyba żadna ze znanych nam szkół nie znalazła się w tak niecodziennej, skomplikowanej, zapoczątkowanej tragedią sytuacji.

Przedświąteczna trasa kolędowa Druga Edycja

Trasa wpisała się już raczej w tradycję i tradycyjnie zostaliśmy ciepło przyjęci przez wszystkich "gospodarzy". W ten sposób chcieliśmy wprowadzić w świąteczny nastrój osoby, które są bliskie naszemu sercu, współpracują ze szkołą, dbają o nas i cenią.

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria