30.05.2017
Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy i Zyndrama
 

Jesteś tutaj

W ubiegłym roku po raz pierwszy odbyło się I Międzynarodowe Spotkanie Chórów Miast Partnerskich w Wilamowicach, które zostało przyjęte z ogólnym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział chóry z Kisujszallas, Dolnego Beneszova i Rajeckich Teplic, a naszą gminę reprezentował Chór Parafialny z Pisarzowic.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)

UWAGA !

 

Informujemy mieszkańców , że w dniu 14 kwietnia 2017 r. ( Wielki Piątek ) Urząd Gminy w Wilamowicach czynny będzie :

Dnia 23 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Wilamowicach odbyła się kolejna sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice.

Niedziela Palmowa to dzień, który w kościołach na całym świecie upamiętnia tryumfalny wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Niedziela ta jest jednocześnie zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Procesje wiernych tworzą barwne pochody.

Konkurs dla dziennikarzy organizowany przez KRUS: „W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

 

Pismo Ministra Środowiska wskazujące potrzebę zabezpieczenia łowisk przed dzikami odławianymi na terenach zabudowanych i przesiedleniami ponownie do obwodów łowieckich, w związku z koniecznością podejmowania wspólnych działań w celu zwalczania ASF.

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria