26.03.2017
Imieniny: Dory, Olgi i Teodora
 

Jesteś tutaj

Zapytanie:

"Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04)
 

Dnia 4 marca w sali OSP Wilamowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KGW Wilamowice połączone ze świętem kobiet. Na wstępie przewodnicząca Małgorzata Sznajder przywitała wszystkie członkinie przybyłe na spotkanie, po czym odczytała sprawozdanie z działalności KGW za ostatni rok oraz sprawozdanie finansowe.

Wilamowice, 07.03.2017

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE – PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

ZARZĄDZENIE NR 16 / 2017
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 7 marca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

 

XXXII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Informacja w sprawie wycinki drzew.

 

Strony

Podatki 2015

Dotacja na wymianę pieców

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Projekty unijneMapa Gminy Galeria